In vitro studies naar de activering van het celmetabolisme in orgaanspecifieke celculturen met de Mini-Rayonex aan het Instituut voor Celbiologische Testsystemen (DARTSCH SCIENTIFIC GMBH) door Prof. Dr. rer. nat. Peter C. Dartsch.

Sinds 1982 doet Rayonex Biomedical GmbH, gevestigd in de Piramides van Sauerland, onderzoek, ontwikkeling en productie op het gebied van bioresonantie volgens Paul Schmidt, genoemd naar de oprichter van Rayonex.

Al in 1976 postuleerde hij dat menselijke en dierlijke organen geactiveerd of gestimuleerd konden worden met specifieke frequentiespectra. Tot op heden heeft Rayonex veel toepassingsobservaties en onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de geproduceerde medische producten. Allemaal met goede resultaten.

Uiteindelijk moet echter kritisch worden opgemerkt dat in alle uitgevoerde onderzoeken het placebo-effect – d.w.z. het therapeutische succes op basis van verbeelding – niet volledig kon worden uitgesloten.

Daarom heeft Rayonex, gesteund door de Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin e. V. (Association for the Promotion of Vibrational Medicine), was al op zoek naar een wetenschappelijk gevalideerde methode om de effectiviteit van de geproduceerde bioresonantieapparaten aan te tonen.

Microfoto's van de gekleurde celculturen in helderveld na 3 dagen

Niet-gestimuleerde celkweek
Celcultuur gestimuleerd met MINI-RAYONEX

De celvrije zone, waarin de cellen konden migreren en prolifereren, is duidelijk zichtbaar in alle drie de afbeeldingen. De breedte van de wond is echter zichtbaar kleiner op de twee afbeeldingen die met Mini-Rayonex zijn gemaakt. De losgeraakte wondrand, die roder lijkt dan de veel dichter opeengepakte confluente cellagen aan de rand, die ook bedekt zijn met extracellulaire matrix, is ook heel duidelijk te zien.

De afbeeldingen zijn alleen als voorbeeld geselecteerd en dienen ter illustratie.

De resultaten werden door DARTSCH SCIENTIFIC als volgt samengevat:

"In de studies die we hebben uitgevoerd met gekweekte bindweefselfibroblasten en tot macrofagen gedifferentieerde promyelocyten, konden we een stimulatie van het celmetabolisme waarnemen tot 45% na slechts 24 uur onder invloed van het Mini-Rayonex apparaat in vergelijking met de onbehandelde controle. Door ons gesimuleerde wondgenezingsprocessen werden ook met bijna 20% bevorderd vergeleken met de controle en het verloop van de wondgenezing werd dus gunstig beïnvloed door het gebruik van het apparaat."

"Op basis van de testresultaten kan het gebruik van een mini-Rayonex apparaat daarom worden aanbevolen in bepaalde levenssituaties (bijvoorbeeld tijdens fysieke of mentale stress, genezingsprocessen, enz.

"In de studies die we hebben uitgevoerd met gekweekte bindweefselfibroblasten en tot macrofagen gedifferentieerde promyelocyten, konden we een stimulatie van het celmetabolisme waarnemen tot 45% na slechts 24 uur onder invloed van het Mini-Rayonex apparaat in vergelijking met de onbehandelde controle. Door ons gesimuleerde wondgenezingsprocessen werden ook met bijna 20% bevorderd vergeleken met de controle en het verloop van de wondgenezing werd dus gunstig beïnvloed door het gebruik van het apparaat."

"Op basis van de testresultaten kan het gebruik van een mini-Rayonex apparaat daarom worden aanbevolen in bepaalde levenssituaties (bijvoorbeeld tijdens fysieke of mentale stress, genezingsprocessen, enz.

Vraag van de in vitro onderzoeken

De Mini-Rayonex heeft zijn waarde en effect bewezen bij talloze gebruikers over de hele wereld.

In this in vitro study, two different organ-specific cell cultures were used to investigate whether the positive resonance emitted by the device also leads to positive effects in vitro, which can be quantified with objective and established measurement methods.

Opstelling van de 96-Well kweekplaten onder en boven het Mini-Rayonex apparaat.

Verdere studies & wetenschappelijke artikelen

Wilt u meer weten?

De hier geclaimde effecten zijn gebaseerd op een in vitro onderzoek (laboratoriumtest) op monocyten, cellen van de niet-specifieke primaire afweer. De effecten zijn daarom niet gebaseerd op placebogecontroleerde klinische studies bij mensen; er is geen bewijs voor de overdraagbaarheid van de bevindingen van deze in-vitrostudie op mensen.

Please note that the given information, advices and solution approaches are originated from more than 40 years of experience. Maar ze kunnen het consult van een arts of een natuurgeneeskundig georiënteerde arts niet vervangen.

Scroll naar boven