Werkzaamheidsstudie naar de apparaten van Rayonex Biomedical aan het Fraunhofer-Instituut in Dresden door Prof. Dr. med. habil. E. W. J. Mikus.

Sinds 1982 doet Rayonex Biomedical GmbH, gevestigd in de Piramides van Sauerland, onderzoek, ontwikkeling en productie op het gebied van Bioresonantie volgens Paul Schmidt, genoemd naar de oprichter van Rayonex.

Al in 1976 was hij in de veronderstelling dat menselijke en dierlijke organen geactiveerd of gestimuleerd konden worden met specifieke frequentiespectra. Tot op heden heeft Rayonex veel toepassingsobservaties en onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de geproduceerde medische producten. Allemaal met goede resultaten.

Uiteindelijk moet echter kritisch worden opgemerkt dat in alle uitgevoerde onderzoeken het placebo-effect – d.w.z. het therapeutische succes op basis van verbeelding – niet volledig kon worden uitgesloten.

Daarom was Rayonex, gesteund door de Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin e. V. (Vereniging ter Bevordering van de Trillingsgeneeskunde), al op zoek naar een wetenschappelijk gevalideerde methode om de effectiviteit van de geproduceerde bioresonantieapparaten aan te tonen.

Het resultaat wordt in het eindrapport van het Fraunhofer-instituut als volgt samengevat:

Alle Rayonex apparatuursystemen verhogen de metabolische activiteit van FIBROBLASTS tot 8% met hun harmoniserende trillingen.

Uiterst interessant zijn de resultaten over het herstel van KERATINOCYTEN. Beschadigde cellen vertonen significant hoge activiteiten in de celdelingsfase. Dit geldt in het bijzonder voor thyroxine met een stijging tot 22% en met de PS 1000 een stijging van zelfs meer dan 40%, ...

Klemmbrett_Fraunhofer_EN_Mockup_Zuschnitt_neu

Alle Rayonex apparatuursystemen verhogen de metabolische activiteit van FIBROBLASTS tot 8% met hun harmoniserende trillingen.

Uiterst interessant zijn de resultaten over het herstel van KERATINOCYTEN. Beschadigde cellen vertonen significant hoge activiteiten in de celdelingsfase. Dit geldt in het bijzonder voor thyroxine met een stijging tot 22% en met de PS 1000 een stijging van zelfs meer dan 40%, ...

celmorfologie

Behandelde en onbehandelde celculturen werden onderzocht op hun celmorfologie. Het onderzoek stelt: “Analoog aan de fibroblasten vertonen ook de keratinocyten geen morfologische verschillen in celuiterlijk tussen de afzonderlijke experimentele groepen”.

Dit is een zeer waardevolle verklaring voor elke patiënt, elke therapeut en voor vibratiegeneeskunde. Want hiermee maken Bioresonantie volgens Paul Schmidt en de RAH hun claims waar van een therapie die weinig bijwerkingen heeft en tegelijkertijd effectief is.

Cellen behandeld met Bioresonantie volgens Paul Schmidt en RAH (rechts) vertonen geen morfologische veranderingen vergeleken met onbehandelde cellen (links).

Verschil in efficiëntie
Rayocomp PS 1000 polar en PS 10

Aangezien de Rayocomp PS 10 veel kleiner is, kan worden aangenomen dat het effect ervan ook kleiner is dan dat van een Rayocomp PS 1000 polar. Uit het onderzoek bleek dat de PS 1000 inderdaad “sterker” is dan een Rayocomp PS 10 (ongeveer 2% in absolute termen, ongeveer 15% in relatieve termen, zie onderstaande grafieken).

Het postulaat van Paul Schmidt

In het onderzoek werd het effect op zowel fibroblasten als keratinocyten onderzocht. Met één frequentiespectrum werd een goed effect op fibroblasten gevonden, maar niet op keratinocyten. Met een ander frequentiespectrum konden keratinocyten echter wel worden gestimuleerd, maar fibroblasten niet.

Dit resultaat ondersteunt het postulaat van Paul Schmidt uit 1976 dat elk orgaan, elk weefsel en dus elke celstructuur zijn eigen frequentiespectrum heeft waarmee het kan worden gestimuleerd.. Daarom is de differentiatie van de programma’s in het RAH, die allemaal gebaseerd zijn op verschillende frequentiespectra, zo belangrijk.

In het eindrapport komt het Fraunhofer-instituut tot de volgende resultaten:

It has been shown that the sensitive method of cell metabolic activity is in principle very suitable for measuring the influence of harmonic oscillations in vitro cell cultures. Daarnaast geven de onderzoeken van de celcyclus significante aanwijzingen over het effect van de apparatensystemen op de activering van de celdeling. Er wordt aanbevolen om in een verder onderzoek een optimaal onderzoeksconcept te ontwikkelen. In het bijzonder moet de geschiktheid van de frequenties specifiek worden aangepast aan de te bereiken effecten. Voor het gebruik van harmonische oscillaties met betrekking tot therapeutische toepassingen zouden de effecten nog veel gunstiger moeten zijn, aangezien er al significant detecteerbare positieve veranderingen zijn in basale cellen.

Klemmbrett_Fraunhofer_EN_Mockup_Zuschnitt_neu

Er is aangetoond dat de gevoelige methode van celmetabole activiteit in principe zeer geschikt is voor het meten van de invloed van harmonische oscillaties in vitro celculturen. Daarnaast geven de onderzoeken van de celcyclus significante aanwijzingen over het effect van de apparatensystemen op de activering van de celdeling. Er wordt aanbevolen om in een verder onderzoek een optimaal onderzoeksconcept te ontwikkelen. In het bijzonder moet de geschiktheid van de frequenties specifiek worden aangepast aan de te bereiken effecten. Voor het gebruik van harmonische oscillaties met betrekking tot therapeutische toepassingen zouden de effecten nog veel gunstiger moeten zijn, aangezien er al significant detecteerbare positieve veranderingen zijn in basale cellen.

Verdere studies & wetenschappelijke artikelen

Wilt u meer weten?

De hier gerapporteerde effecten zijn gebaseerd op een in vitro (laboratorium) studie van fibroblasten (vezel- of bindweefselvormende cellen) en keratinocyten (gespecialiseerde cellen van de menselijke opperhuid). De effecten zijn daarom niet gebaseerd op placebogecontroleerde klinische studies bij mensen; er is geen bewijs voor de overdraagbaarheid van de bevindingen van deze in-vitrostudie op mensen.

Houd er rekening mee dat de gegeven informatie, adviezen en oplossingsrichtingen voortkomen uit meer dan 40 jaar ervaring. Maar ze kunnen het consult van een arts of een natuurgeneeskundig georiënteerde arts niet vervangen.

Scroll naar boven